Realia życia kobiety

Alexander Sutherland w romantycznym stylu, na wzór wiktoriańskiej nauki, bez jakiegokolwiek napomyka­nia o seksualności, opisywał męską opiekuńczość: gdy na tonącym statku, przez którego relingi już przelewa się woda, ostatnią szalupę oddaje z własnej woli kobietom, dobrze wie, że za parę minut sam stanie się przez to trupem unoszącym się w od­mętach morza, pokazuje, w ślad za długą historią powolnej ewolucji, że opiekuńczość, która pierwotnie była tylko szlachetniejszą stroną zwykłych porywów płci, coraz bardziej się krzewiła, by wreszcie ob­jąć swym wpływem każdą istotę mającą kształt kobiety. Ta rzekoma aseksualność męskiej opieki nie jest czymś przypadkowym. Idealizacja stanowiła reakcję na coraz więk­szy udział kobiet w życiu zawodowym poza domem. Obawy dotyczące kobiecej seksualności dochodziły do głosu w wie­lu instytucjach społecznych. Restrykcje najczęściej przemy­cano pod pozorami środków mających jakoby chronić uczucia moralne kobiet. Na przykład konieczność stosowania się do standardów moralnych sprawiała, że lekarze bardzo rzadko badali pacjentki płci żeńskiej, porody odbywały się w zaciem­nionych pokojach, a matka była całkowicie zakryta, co miało chronić jej skromność itp. Realia życia kobiety u schyłku dziewiętnastego wieku nie bardzo dają się oddzielić od wy­pieszczonego, nieskomplikowanego ideału przedstawianego w ówczesnych rozprawach naukowych i publikacjach popu­larnych. Ideał cnotliwego anioła opiekującego się ogniskiem domowym, jeśli w ogóle istniał, można było znaleźć wyłącz­nie w klasach wyższych. Bo kobiety należące do klasy śred­niej, choć miały pomoc pokojówki, cały boży dzień spędzały na gotowaniu, pracach domowych i opiece nad dziećmi. Przy­kładowo wielkie pranie oznaczało przedsięwzięcie rozłożone raczej na kilka dni, ze względu na konieczność przygotowa­nia ubrań, gotowania wody, krochmalenie, prasowanie, co naruszało utarty tok innych domowych czynności. Niania była luksusem. W Anglii rodzina, której dochód ledwie prze­kraczał trzysta funtów rocznie, nie mogła sobie pozwolić na wypłacanie stałej pensji w wysokości dwudziestu pięciu do trzydziestu funtów.

Updated: 13 listopada 2015 — 10:39

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wiedza o uczuciach © 2017 Frontier Theme