Nieopanowane emocje

Panowanie nad namiętnościami było wzorem i celem w wy­chowaniu zarówno dziewcząt, jak i chłopców. Skuteczne jed­nak ich poskramianie tu i tam wyglądało inaczej, ze względu na różne, jak sądzono, nacechowanie emocjonalne obu płci. Napisane przez Nancy Armstrong studium podręczników dobrego wychowania dla panien, obejmujące okres od XVI do XIX wieku, ilustruje dążenie do uzgodnienia definicji emocjonalnego ideału kobiety. Coraz wyraźniej akcentuje się miejsce zajmowane przez kobietę w centrum ogniska domo­wego. Większość podręczników analizowanych przez Arm­strong ogranicza się do porad na temat prowadzenia domu, lecz w książkach tych, opisujących osobiste przymioty kobie­ty, która z powodzeniem buduje ognisko domowe, na czoło wysuwa się obraz umiaru i równowagi uczuć. Pod względem emocjonalnym dobra pani domu to tyle, co spokój matczynej miłości i stałość gospodyni. Z tych kompendiów, poświęco­nych właściwej edukacji młodej kobiety, niezbicie wynika, że taki umiar w emocjach był nie jakimś produktem ubocznym życia domowego, ale celem, do jakiego należy dążyć, o któ­rego realizację należy zabiegać. Jedna ze znaczących, napisa­nych pod koniec XVIII wieku przez liberalnego myśliciela, Erasmusa Darwina, książek poświęconych edukacji dziew­cząt, wylicza uroki idealnej panny, „podbijającej wszystkie serca”: „gładkie obejście, miłe oblicze, łagodny, nieśpieszny sposób poruszania się, głos wyraźny, choć nie pozbawiony tkliwości”. Zdolność kobiety do posługiwania się rozumem, z natury ograniczona, najbardziej twórcze zastosowanie znaj­dowała właśnie w kierowaniu emocjami. Idealna kobieca emocjonalność, to znaczy utemperowana naturalna uczucio­wość kobiety, ma charakter wyważony, czym kojąco wpływa na męża i atmosferę domu. W pewnym amerykańskim po­radniku miłosnym i małżeńskim Ella Wilcox poucza kobie­ty, że miarkowanie uczuć decyduje o korzystnym wpływie na mężczyzn. Powiada dalej, że mężczyźni faktycznie wolą ko­biety „pełne współczucia i przywiązania”, jednak silniejszych emocji należy unikać. Kobieta uczuciowa „winna uzbroić się w pancerz opanowania i spokoju, bez względu na koszty, jeśli chce spodobać się mężczyźnie. Niech jej natura będzie zagad­kowa, bo to fascynuje; a niech pozwoli odkryć swoją naturę, to znudzi”.

Updated: 13 listopada 2015 — 10:41

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wiedza o uczuciach © 2017 Frontier Theme