Pozbawieni moralnej wrażliwości

Niewątpliwie radykalne działania stały się konieczne z chwilą, kiedy wszystkie inne metody zawiodły. I w przekonaniu, że wszystkie łagodniejsze metody będą nieskuteczne, poczuli się zmuszeni do zastosowania metod nieludzkich. Czy przemoc jest kiedykolwiek usprawiedliwiona? Czy akty przemocy mogą być moralne? Dopiero wówczas, gdybyśmy potrafili dowieść, że jedynie brutalne środki są skuteczne przeciwko złu, mog­libyśmy argumentować, […]

Realistyczny punkt widzenia

Ku mojemu niemałemu zmartwieniu doszedłem do przekonania, że z powodu samej natury rodzaju ludzkiego występowanie poważnych konfliktów mię­dzy nami jest nieuchronne. Przemoc, zabójstwa — a nawet wojny — są nieuchronne. Wydaje się, iż tych drastycznych konsekwencji można by uniknąć tylko wówczas, gdyby reguły pierwsza i druga były zawsze skuteczne. Zdaje mi się jednak, że nie […]

Metody perswazji

Traciłem swoją powściągliwość i wypowiadałem słowa, które mogły ranić żonę. Później przez cały dzień czułem się winny. Nie lubię się tak zachowywać. To jest przeciwne wszystkiemu, za czym się opowiadam”. Następnie zwrócił uwagę, że on i dzieci „chodzili na palcach”, by uniknąć jej krytycznych uwag. Przeważ­nie udawało się dzięki temu zachować spokój. Co jakiś czas […]

Aż do śmierci

Dzięki urokowi osobistemu, inteligencji i głębokiej uczciwości George zaskarbił sobie szacunek i miłość szerokich kręgów ludzi zarówno w swojej parafii, jak i poza nią. Jego kościół był pełen ludzi, on znajdował się u szczytu popularności i nikt nie kwestionował jego dobrych uczynków. Z jakiego więc powodu chciał się ze mną widzieć? Dlatego, że gasła w […]

Osiągnąć świętość

Od lat spotykam się w środowisku naukowym z tendencją do interpretowania największych trudności zachodzących między partnerami jako rezultatu słabej komunikacji między nimi. Nigdy nie zgadzałem się z tą teorią. W wielu wypadkach mężczyźni i kobiety dokładnie sobie mówią, co czują, i szczegółowo opisują swoje problemy. Każde z nich zna przyczyny zachowań drugiej osoby we wszystkich […]

Podyktowane uczucia

Niektórzy ludzie nie będą jednak stosowali reguły trzeciej i wywierali nacisku na swoich partnerów, ponieważ obawiają się, że rozwód będzie dowodem ich klęski. Jeśli nawet ich związek trwał przez trzydzieści pięć lat, wciąż sądzą, że rozstanie jest klęską. Tak długo, jak długo podejmujesz próby, nie możesz ponieść w małżeństwie klęski. Jeśli sprawiłeś, że twoje małżeństwo […]

Przeszkody, na jakie natrafiamy

Niektórzy ludzie mają tak bardzo niezadowalające układy w pracy lub w małżeństwie, że pewnego rodzaju separacja jest nieomal jedynym rozsądnym rozwiązaniem, jakie można znaleźć. A jednak ci, których małżeństwa mają najbardziej niedorzeczny charakter, będą również mówili sobie, że „nie są przekonani co do rozwodu”. Znałem kiedyś pewnego mężczyznę, który był chorobliwie zazdrosny o swoją żonę […]

Wiedza o uczuciach © 2015 Frontier Theme